RESPETRA OY
Teollisuustie 16 D
96320 Rovaniemi, Finland
[email protected]respetra.fi
+358 40 702 5112

VD Pekka Kilpeläinen
Produktion och försäljning
[email protected]
+358 400 698 102

Mauri Lahtela
Ekonomichef
[email protected]
+358 400 669 553

Lars-Göran Ödling
Export
[email protected]
+46 72 571 2222

Tuomo Majava
Kvalitet och utveckling,
Ingenjör M.Sc.
[email protected]
+358 50 368 3336

Tapio Springare
Teknisk prestanda och testning
Ingenjör M.Sc.
[email protected]
+358 40 567 4685

Kari Körkkö
Elinstallation
[email protected]
+358 50 428 5763